Actueel

Het belang van de fietsostrades staat buiten kijf. Daarover hoeven we wat ons betreft geen discussie te voeren. We zijn er resoluut voorstander van om zoveel mogelijk fietsostrades aan te leggen in de provincie Antwerpen en daarbuiten (denk aan Mechelen-Brussel) en daarom volgen we de aanleg van elke nieuwe route op de voet.

Infomoment F11 en vragen aan de deputatie...

Post X is een groot bouwproject aan de Singel en de Borsbeekbrug in Berchem. Het beslaat 115 000 vierkante meter. Er zijn tien torens gepland, zes aan de kant van de ring, vier aan de kant van de Singel, met daartussen een langwerpige open voetgangersruimte. Langs de ring komen er vooral kantoren. Aan de kant van de Singel komen er ook winkels, horeca en voorzieningen voor avondonderwijs. Er...

Biolandbouw zit in de lift. De consument gaat bewust op zoek naar gezonde en kwaliteitsvolle producten. Het aanbod kan de vraag niet volgen. Maar Vlaanderen blijft achter en zeker in onze provincie zijn de inspanningen eerder marginaal en niet wervend genoeg. Tegenover gangbare landbouw blijft bio hangen in een sfeer van wij-zij, groot-klein, belangrijk-onbelangrijk, veel budget-geen budget...

Afgelopen weken mochten we het al in de pers vernemen: Tomorrowland zal vanaf volgend jaar 2 edities tellen.  Een statement dat we, samen met de buurtbewoners, met verbazing in de krant lazen. Want deze beslissing moet worden genomen door de provincieraad maar momenteel weten we nog niet eens wanneer deze op de agenda komt van de raad. Op de provincieraad van 29 september 2016 is het alvast...

Op voorstel van provincieraadslid Loes Van Cleemput (Groen) gaat de provincie onderzoeken welke van de eigen dienstwagens ingezet kunnen worden in een autodeelsysteem. Verschillende gemeenten[1] in de provincie Antwerpen doen dit al. Volgens Loes Van Cleemput mocht de provincie niet achterblijven & moet ze volop mee aan de kar gaan trekken om autodelen in haar provincie te ondersteunen...

Provincie deelt klimaatsubsidies uit - Loes Van Cleemput

Vandaag werd in de raad het subsidiereglement voor klimaatsubsidies goedgekeurd. Het reglement vertoont volgens Loes Van Cleemput ernstige tekortkomingen. De voornaamste kritiek van Groen luidt dat essentiële criteria ontbreken: Participatie en herhaalbaarheid. Daarnaast legt het nog maar eens pijnlijk bloot dat deze deputatie geen visie heeft rond klimaatbeleid.

Met veel...

Doe wel en zie niet om. Dat was zowat de teneur van een artikel in De Tijd Weekend van 5/12/2015. Een artikel over de dramatische moeilijkheden in de varkenssector. Dramatisch, inderdaad. In deze sector die evenveel varkens telt dan er Vlamingen zijn, valt het ene bedrijf na het andere. Overaanbod én de afnemende vraag naar varkenvlees zorgt er voor dat elke varkensboer structureel werkt met...

Vandaag gaan de budgetbesprekingen van Provincie Antwerpen voor 2016 van start. In een meerdaagse zitting wordt de gehele begroting met bijhorende beleidsplannen van de provincie besproken. Tom Caals (fractieleider): “Het is een beetje een aparte zitting aangezien de begroting een puur virtueel gegeven is dankzij de grote staatshervorming die er voor de provincie zit aan te...

Geen visie, geen ambitie, geen budget. Dat is kort samengevat hoe het volgens Groen is gesteld met het klimaatbeleid van de provincie Antwerpen. “Antwerpen staat mijlenver achter in haar klimaatbeleid”, meent provincieraadslid Loes Van Cleemput. Ze uit haar kritiek naar aanleiding van het Klimaatplatform Lokale Overheden. Met dit initiatief, dat begin februari plaatsvond, plaatst het ...

Op vraag van Groen-raadslid Greet Bockx om het voortbestaan van FrappantPop te garanderen, gaat de deputatie bekijken of ze via een openbare aanbesteding iets kan doen voor de muziekwedstrijd. Eind 2014 besloot de provincie Antwerpen als enige Vlaamse provincie alle subsidies voor FrappantPop stop te zetten. “De afschaffing van dit concours voor jonge popmuzikanten betekent een enorme...

Pagina's