Heeft de provincie nog toekomst?

Naast de 7 miljoen euro die de provincie Antwerpen eerder al moest inleveren, volgt in 2015 een nieuwe financiële kater: meer dan 10 miljoen euro wordt ontnomen door het schrappen van het provinciefonds. De persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies worden geschrapt en de grootste Vlaamse steden worden provincievrij. Het moge duidelijk zijn dat de Vlaamse regering de provincies in sneltempo afbouwt. Helaas gebeurt dit ondoordacht en zonder alternatief. Groen is niet tégen een hervorming, maar wil dat deze efficiënt, weldoordacht en geleidelijk wordt uitgerold. De partij kant zich tegen de bestuurlijke verrommeling in Vlaanderen en pleit voor een effectief, efficiënt en zuinig bovenlokaal beleidsniveau. Volgens Groen blijft een bestuursniveau tussen de gemeenten en steden enerzijds en de Vlaamse overheid anderzijds nodig. Daarom willen wij de provincies omvormen tot stads- en streekgewesten, die op termijn ook de huidige intercommunales en overige intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opslorpen​. 

 

Actueel

Vandaag gaan de budgetbesprekingen van Provincie Antwerpen voor 2016 van start. In een meerdaagse zitting wordt de gehele begroting met bijhorende beleidsplannen van de provincie besproken. Tom Caals (fractieleider): “Het is een beetje een aparte zitting aangezien de begroting een puur virtueel gegeven is dankzij de grote staatshervorming die er voor de provincie zit aan te...

Groen-fractieleider in de provincieraad Tom Caals betreurt de grote onzekerheid waarmee de provincies op dit ogenblik worden geconfronteerd. “De afbouw van de provincies door de Vlaamse regering is ondoordacht, onvoorbereid, creëert chaos en is een voorbeeld van slecht bestuur”, zegt hij. “Niemand heeft een goed zicht op wat er staat te gebeuren: de deputatie niet, de raad niet, het...

Raadslid Karin Van Hoffelen is verbaasd en verontrust over het fatalisme en de berusting die er bij de deputatie heerst over de toekomst van het provinciepersoneel. “Het personeelsbeleid van de provincie is altijd bewonderenswaardig geweest, maar nu de persoonsgebonden bevoegdheden in 2017 verdwijnen, maak ik me grote zorgen. Zal Vlaanderen de getroffen ambtenaren overnemen? Welke impact...

Pagina's