Samen voor een beter klimaat

"De provincie Antwerpen klimaatneutraal? Onze deputatie heeft er geen oren naar." Dat is de harde vaststelling van Groen-raadslid Loes Van Cleemput. "Provincies zoals Oost-Vlaanderen, Limburg en zeker en vast Vlaams Brabant zetten allemaal in op een stevig klimaatbeleid waarin ze zich engageren om voor hun provincie een ambitieus en concreet klimaatplan uit te werken waarin ze ook samenwerken met cruciale partners: het middenveld, bedrijven & inwoners.  Bij ons beperkt de ambitie zich tot het klimaatneutraal maken van onze eigen organisatie, zwaar onvoldoende. Dit dossier is voor onze fractie één van de belangrijkste dossiers in deze provincieraad en volg ik daarom nauw op", aldus Loes."Niet enkel door kritiek te geven op wat beter kan, maar ook door zelf concrete voorstellen te doen. Daarbij kijken we graag naar onze ambitieuze buren uit Vlaams Brabant."

Actueel

Biolandbouw zit in de lift. De consument gaat bewust op zoek naar gezonde en kwaliteitsvolle producten. Het aanbod kan de vraag niet volgen. Maar Vlaanderen blijft achter en zeker in onze provincie zijn de inspanningen eerder marginaal en niet wervend genoeg. Tegenover gangbare landbouw blijft bio hangen in een sfeer van wij-zij, groot-klein, belangrijk-onbelangrijk, veel budget-geen budget...

Op voorstel van provincieraadslid Loes Van Cleemput (Groen) gaat de provincie onderzoeken welke van de eigen dienstwagens ingezet kunnen worden in een autodeelsysteem. Verschillende gemeenten[1] in de provincie Antwerpen doen dit al. Volgens Loes Van Cleemput mocht de provincie niet achterblijven & moet ze volop mee aan de kar gaan trekken om autodelen in haar provincie te ondersteunen...

Provincie deelt klimaatsubsidies uit - Loes Van Cleemput

Vandaag werd in de raad het subsidiereglement voor klimaatsubsidies goedgekeurd. Het reglement vertoont volgens Loes Van Cleemput ernstige tekortkomingen. De voornaamste kritiek van Groen luidt dat essentiële criteria ontbreken: Participatie en herhaalbaarheid. Daarnaast legt het nog maar eens pijnlijk bloot dat deze deputatie geen visie heeft rond klimaatbeleid.

Met veel...

Pagina's