Onze mensen

Geboren op 27 februari 1985, papa van een dochter die op dezelfde dag verjaart en dit jaar terug papa geworden van een kanjer van een zoon. Werkende bij De Lijn sinds 2009 en doe het nog steeds met veel plezier. Ik ben een zeer sociaal persoon die ervan houdt om altijd omringd te worden door leuke gezelschap. Avontuurlijke uitstappen, de natuur opsnuiven, fietsen en uiteten gaan zijn dingen waarvan ik kan genieten. 

Naast de provincieraad zet ik me ook in als disctrictraadslid van Deurne. 

Politieke thema's in de provincieraad: cultuur en ICT. 

Geboren (op 5 maart 1964) en getogen in het Kempense Turnhout. Moeder van twee jongvolwassenen. Werkt als leerkracht in het Centrum voor Volwassenenonderwijs. Geeft les in Turnhout én in de gevangenis van Wortel. Geniet van lopen, fietsen, citytrips, tuinieren, wandelen, musea, scrabbelen en sudoku’s. Politieke thema’s in de provincieraad: welzijn, jeugd en onderwijs. 

"Samen met steden en gemeenten investeren in lokale economie en landbouw met minimale transporten. Zorgen voor betaalbaar wonen in energiezuinige huizen. Verstandig autogebruik stimuleren én maximaal investeren in volwaardige alternatieven. Werk maken van alle provinciale fietsroutes en gemeenten stimuleren om voorrang te geven aan fietsveiligheid. Onze bosarme provincie herbebossen als meest efficiënte middel voor CO2-reductie. Zachte recreatie opwaarderen door openbare wandelpaden naar Brits model. Lokale energieproductie stimuleren." 

Geboren op 25 april 1986. Mama van Oscar, Merel & Jozefien. Vriendin van Stijn. Woont in Mortsel. Werkt voor Groen als politiek opbouwwerker. Houdt van: de kerstperiode, dans & theater, mopjes uithalen met Oscar, lekker eten (dat ze nooit zelf hoeft te maken), gezellige vriendenmomenten, een goed glas wijn & speelt voetbal. Haar 3 favoriete boeken: Stad der Blinden, Brave New World en Kruistocht in Spijkerbroek. Humor: een beetje snedig, liefst in meerdere lagen.

Fractieleidster van de Groenen. Volgt daarnaast nog dossiers op rond Klimaatbeleid, leefmilieu & Ontwikkelingssamenwerking

Geboren en getogen in de Antwerpse zuidrand, schoolgelopen en de wonderjaren beleefd in Edegem, de liefde gevonden in Kontich en inmiddels al enkele jaren beweger in Hove (www.hovebeweegt.be). Politiek geëngageerd omdat onze mobiliteit en ruimtelijke ordening dringend anders moeten. Gepassioneerd door taal en alle vormen van interculturele communicatie en daarom ook op twitter: @diederikvddries. Passioneel pleitbezorger van meer filosofieonderwijs in Vlaanderen (www.filosoferen.eu). Huidige lijfspreuk (mensen veranderen gelukkig en lijfspreuken dus ook J): ‘Opgroeien is in het reine komen met de vraag hoeveel compromissen je moet sluiten, zonder je hoop op en inzet voor een betere wereld te verliezen’ (naar filosofe Susan Neiman). Politieke thema’s in de provincieraad: ruimtelijke ordening (uiteraard!), energie en communicatie.

Geboren in Antwerpen op 1 maart 1960 en er ook opgegroeid. Moeder van zoon Jelle (30) die in Ierland woont en werkt. Werkt sinds 1986 bij de FOD Financiën als douanier en is vakbondsafgevaardigde voor ACOD. Houdt van reizen, lezen, films én van haar twee katten. Favoriet boekengenre: thrillers (Dennis Lehane en alle Scandinavische auteurs). Stand-upcomedy, genre Nigel Williams en Michaël Van Peel hebben haar voorkeur, bij Geert Hoste zapt ze weg. Politieke thema's in de provincieraad: personeel, sport, recreatie en toerisme.