Home

Bevoegdheden

Onze zes provincieraadsleden zetten zich iedere week met hart en ziel in voor een warmere, rechtvaardigere en groenere samenleving. Lees hier de meest recente tussenkomsten en voorstellen.
De nood aan een weldoordacht en toekomstgericht klimaatbeleid is nog nooit zo groot geweest. De provincie speelt hierin een belangrijke rol. Als Groen-fractie gaan we voor een klimaatneutrale provincie. Lees hier hoe we dit willen bereiken.
Wat is de rol van de provincie nog? Welke bevoegdheden moet ze uitoefenen en welke budgetten staan hiertegenover? Wat is de verhouding met de steden en gemeenten? En wat met Vlaanderen? Lees hier onze visie op de toekomst van de provincies.

Actueel

Het belang van de fietsostrades staat buiten kijf. Daarover hoeven we wat ons betreft geen discussie te voeren. We zijn er resoluut voorstander van om zoveel mogelijk fietsostrades aan te leggen in de provincie Antwerpen en daarbuiten (denk aan Mechelen-Brussel) en daarom volgen we de aanleg van elke nieuwe route op de voet.

Infomoment F11 en vragen aan de deputatie...

Post X is een groot bouwproject aan de Singel en de Borsbeekbrug in Berchem. Het beslaat 115 000 vierkante meter. Er zijn tien torens gepland, zes aan de kant van de ring, vier aan de kant van de Singel, met daartussen een langwerpige open voetgangersruimte. Langs de ring komen er vooral kantoren. Aan de kant van de Singel komen er ook winkels, horeca en voorzieningen voor avondonderwijs. Er...

Biolandbouw zit in de lift. De consument gaat bewust op zoek naar gezonde en kwaliteitsvolle producten. Het aanbod kan de vraag niet volgen. Maar Vlaanderen blijft achter en zeker in onze provincie zijn de inspanningen eerder marginaal en niet wervend genoeg. Tegenover gangbare landbouw blijft bio hangen in een sfeer van wij-zij, groot-klein, belangrijk-onbelangrijk, veel budget-geen budget...